Start

Utbildning.
Utveckling.
Omställning.
PR- och kommunikation.

Bronner & Bronner Samhällsutveckling erbjuder konsulttjänster för dig som vill ha stöd i att utveckla, förvalta och kommunicera idéer som skapar affärs- och samhällsnytta. Det som skiljer vårt sätt att arbeta från många andras är att vi tillsammans med kunden skapar lösningar som samtidigt leder till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De här målen kom FNs medlemsländer överens om redan 2015, och allt vi gör måste faktiskt leda till att de målen uppfylls.

Sara Bronner är utbildad miljöekonom och agronom. Fredrik Bronner är utbildad kulturvetare, fotograf och formgivare. I mötet mellan våra akademiska discipliner – ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora – erbjuder vi både olika perspektiv och helhetssyn som konsulter. Vi arbetar i liten skala och i nära samarbeten med våra uppdragsgivare. Med utredningar, analys, rådgivning och strategisk utveckling. Vi arrangerar, producerar och leder möten och samtal. Som kommunikatörer producerar vi text, bild och kommunikation som stärker relationer. Vi håller kurser, utbildar och hjälper till som mentorer. Vi arbetar med företag, kommuner, föreningar och civilsamhälle.

Vi påverkar dig och hjälper dig att påverka andra. Med kunskap och känslor. Vi vill göra dig och din organisation bättre. Hjälpa dig att fatta kloka beslut. Tillsammans kan vi bidra till samhällets och allt levandes utveckling. Om vi tänker efter och använder oss av den kunskap vi har, så kan vi skapa affärsnytta och samhällsnytta – samtidigt. I en värld som ständigt förändras – och måste göra det – behöver vi människor som leder. Vi hjälper dig gärna att leda förändringen.

Vill du också göra skillnad? Vill du att din verksamhet ska utvecklas och bli mer hållbar? Då vill du arbeta tillsammans med oss.