Är du en attraktiv arbetsgivare? Kanske är ert klimatarbete svaret på det.

Under alla de år som jag ägnat åt miljö- och hållbarhetsfrågor har frågan om drivkrafterna för hållbarhetsarbetet ofta diskuterats. Varför ska företag bry sig om hur långsiktigt hållbara deras verksamhet är? Från början handlade det främst om att minimera miljörelaterade risker, som kunde leda till skadestånd, saneringskostnader eller skada varumärket.  Drivkrafterna har sedan breddats, och argument som stärkt konkurrenskraft, bättre tillgång till kapital och krav från befintliga och potentiella medarbetare hörs allt oftare.

Den sistnämnda har på ett sätt känts helt logisk. Vi har pratat i många år om att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kan attrahera viktig kompetens, medans motsatsen kan avskräcka. Men sanningen att säga så har vi faktiskt varit en väldigt begränsad grupp människor på arbetsmarknaden som låtit hållbarhetsfrågorna vara avgörande för vilken arbetsgivare vi valt. Det har nog mest varit en framtidsspaning kryddat med en del önsketänkande.

Men – i oktober 2018 hände en väldigt viktig sak. Några franska universitetsstudenter lanserade ett manifest för att visa att de skulle rata framtida arbetsgivare som inte tog miljö- och klimatfrågorna på allvar. Manifestet spred sig som en löpeld, och fick stor uppmärksamhet i medierna. Många av studenterna som undertecknat ”Manifeste étudiant Pour un réveil écologique” kommer från handels- och ingenjörsutbildningar vid några av Frankrikes främsta universitet. I dagsläget har mer än 18 000 studenter skrivit under manifestet där de hotar att nobba arbetsgivare som inte tar miljö- och klimatfrågor på allvar. Det är svårt att inte lyssna när så många människor samtidigt säger ifrån.

Företag som vill fortsätta utvecklas och ha tillgång till välutbildade, engagerade medarbetare i framtiden gör klokt i att lyssna riktigt ordentligt på detta. De senaste årens utveckling och klimatkrisens allvar har fått väldigt många fler att sätta ner foten och ställa om sina liv på riktigt. Tusentals svenskar har till exempel bestämt sig för att sluta flyga och kommunicerar det under hashtagen #vistannarpåmarken. Och det franska initiativet är sannolikt bara början när de gäller kraven från unga, välutbildade människor. Lyssna på dem. Och inse att i begreppet ”attraktiv arbetsgivare” ligger i allra högsta grad ditt företags klimatarbete. Ta vara på det!

/Sara