Vårt erbjudande

Affärsutveckling. Verksamhetsutveckling. Samhällsutveckling. Förbättring alltså.

Vi arbetar med samhällsförbättring med utgångspunkt från människors mening, idé- och affärsutveckling, samhällsnytta och planetnytta. I vårt företag erbjuder vi stöd, rådgivning, utbildning, föreläsningar och utveckling av samtal, möten och sammanhang. Alltid med hållbar samhällsförbättring som mål.

Vår långa samlade erfarenhet som miljöekonom, kulturvetare, kommunikatör med utvecklingsarbete i gränslandet mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun/region/stat ger oss en god förståelse för att möten olika aktörer i olika perspektiv är det som skapar resultat och nya idéer.