Hållbart entreprenörskap

Entreprenörer och idéer är grundläggande för utvecklingen av vårt samhälle. Vi har utvecklat en modell för hållbart entreprenörskap som vi jobbar med för att hjälpa startups och befintliga företag med hållbar idé- och affärsutveckling. Vi använder modellen också för att utbilda andra människor som är med i entreprenörskapsfrämjandet på olika sätt – rådgivare, mentorer, utbildare och andra.

Vi hjälper människor till ett hållbart entreprenörskap som får plats i en cirkulär ekonomi. Vi använder Donut-ekonomics, Sustainable Business Model Canvas och egenutvecklade verktyg för att hjälpa entreprenörer att komma ut på marknaden med idéer som är värdeskapande på riktigt, utan att belasta omgivande samhälle eller natur.

Samhället behöver ett verkligt hållbart entreprenörskap. Då behöver vi nya rådgivare och nya företagare som kompletterar det vi gjort hittills. Där jobbar vi.