Rekrytering & bemanning

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt kompetens till projekt, tillfälliga eller mer permanenta tjänster. Både genom att göra oss själva tillgängliga och genom att använda de nätverk vi har för att hitta rätt människor med rätt drivkraft, vilja och kunnande för olika typer av arbetstuppgifter inom hållbarhetsområdet.