Förlag

Vi utvecklar en förlagsverksamhet där vi planerar att producera böcker och annan litteratur. Eller olika typer av content/redaktionellt stoff. Syftet är att ta fram utbildningsmaterial för människor som arbetar med idé- och affärsutveckling på olika sätt, från entreprenörer/företagare till beslutsfattare.

För tillfället arbetar vi bland annat med material kring den filosofi/modell vi utvecklat för hållbar idé och affärsutveckling.

Titlar


Till dig som vill visa vägen – Tio tankar om mening i klimatkrisens tid av Sara och Fredrik Bronner