Fredrik Welander

Klarspråk.
Lyssnande.
Kommunikation.
Relationer.
Mening.

Det finns mellanrum där olika människor fortfarande möts och lyssnar på varandra. Där livsåskådningar, politik, kultur, näringsliv och civilsamhälle korsar varandras vägar utvecklas idéer som påverkar vår samhällsutveckling, men också naturen och ekosystemen vi är beroende av. I de här mellanrummen jobbar Fredrik och får människor att mötas och diskutera viktiga saker genom att lyssna på varandra. Drivkraften är att bidra till verkligt hållbar samhällsförbättring och nya idéer som löser problemen de gamla idéerna skapade. Då behöver vi förstå hur människor påverkar varandra och allt annat levande. I våra relationer delar vi kunskap känslor och erfarenhet. När vi gör detta bra blir livet meningsfullt och då skapar vi samhällsnytta och affärsnytta samtidigt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra samma sak. Där får vi en ny möjlighet att skapa planetnytta.

Det kallades länge hållbar utveckling, men egentligen är det förbättring genom omställning det handlar om. Att vi återanpassar oss till de naturliga system vi inte hittat på genom att inte vara lika fast i de ekonomiska system vi själva hittat på. Genom att utveckla något bättre.

Fredrik är kulturvetare och har jobbat länge med kommunikation, idé- och affärsutveckling.  Bland annat på Regeringskansliet, Tullverket, Örebro universitet, Four PR, i Miljöpartiet och i olika kommuner. Fredrik har startat och drivit flera företag ensam och tillsammans med andra.

Fredrik är en lyhörd rådgivare och mentor med gedigen erfarenhet av att hjälpa beslutsfattare, men även en uppskattad  utbildare, moderator och mötesledare. I övertygelse om människans förmåga att skapa kreativa och goda idéer är Fredrik något av en entreprenörskapsaktivist som gärna gör det lättare för unga människor att utveckla de idéer som krävs för att skapa en bättre värld.

Kvalitet går före kvantitet när Fredrik arbetar. Allt började en gång med musik, grafisk formgivning och fotografi. Fortsatte med sociologi och socialpsykologi, mer musik, politik, meditation och löpning. Och allt fortsätter, samtal för samtal. Eller i tystnad under en paddeltur på en spegelblank vattenyta.

Fredrik längtar nästan alltid till havet, Malmö, stora lövskogar och Berlin.

Föreningen LärOlika är något som Fredrik engagerat sig i som styrelseledamot. Fredrik är även Senior Advisor åt Four PR.

Här hittar du Fredriks fullständiga CV.

Fredrik nås enklast genom 070-2936151 eller fredrik@bronnerbronner.se.