Fredrik Bronner

I gränslandet mellan politik, kultur, näringsliv och civilsamhälle händer det mesta som styr vår samhällsutveckling. I det gränslandet, där olika perspektiv möts, jobbar Fredrik. Fredrik får människor att mötas och diskutera viktiga saker genom att lyssna på varandra. Drivkraften är att bidra till hållbar utveckling genom att se till att människor möts och förstår hur vi skapar och utvecklar kulturer tillsammans genom relationer. När vi gör detta bra blir livet meningsfullt och då skapar vi samhällsnytta och affärsnytta samtidigt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra samma sak.

Det kallades länge hållbar utveckling, men egentligen är det omställning det handlar om. Att vi återanpassar oss.

Fredrik är kulturvetare och har jobbat länge med kommunikation, idé- och affärsutveckling.  Bland annat på Regeringskansliet, Tullverket, Örebro universitet, Four PR, i Miljöpartiet och i olika kommuner. Fredrik har startat och drivit flera företag ensam och tillsammans med andra.

Fredrik är en lyhörd rådgivare och mentor med gedigen erfarenhet av att hjälpa beslutsfattare. Fredrik är även en uppskattad  utbildare, moderator och mötesledare. Som kommunikationsstrateg hjälper Fredrik organisationer att utveckla relevant kommunikation där kvalitet går före kvantitet. Allt började en gång med musik, grafisk formgivning och fotografi. Och allt fortsätter, samtal för samtal.

Fredrik är även Senior Advisor åt Four PR.

Här hittar du Fredriks fullständiga CV.