Kurser & utbildningar

Vi är vana samtalsledare och föreläsare med lång erfarenhet av att utbilda och inspirera människor kring bland annat hållbar utveckling, kommunikation och entreprenörskap.

Vi utvecklar och anpassar utbildningar utifrån varje uppdragsgivares unika behov och förutsättningar. Allt från korta inspirationsföreläsningar till hela utbildningspaket för universitetsstudenter. Vi vet också hur viktigt det är att möta dem man utbildar på deras våglängd. Det är två helt olika saker att möta en ledningsgrupp som vill förstå framtidens hållbarhetsutmaningar bättre, och en grupp studenter som ska lära sig att göra hållbarhetsanalyser av en verksamhet.

Exempel på områden vi utbildar inom:

  • Miljö- och hållbarhetsfrågor
  • Näringslivet och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • Hållbart entreprenörskap och idéutveckling
  • Utbildning av ledningsgrupper och styrelser kring hållbarhetsfrågor
  • Hållbar besöksnäring
  • Hållbar idrottsrörelse
  • Kultur- och platsutveckling