Agenda 2030

Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Vår drivkraft i allt vi gör är en framtid där vi uppnått de globala målen. Därför är det en vägledande princip för oss att våra kunder och samarbetspartners också ska sträva efter att bidra till att uppnå målen.

Några av de mål som vi på Bronner & Bronner brinner lite extra för är ekosystem och biologisk mångfald, bekämpa klimatförändringarna, jämställdhet och hållbara städer och samhällen. Vilka mål är viktigast för dig? Gör ett test här!