Vårt manifest

Det finns bara en planet. Och det finns bara en framtid.

Vi vill ägna vår stund på jorden åt att göra skillnad.  För att vi och våra barn och barnbarn ska ha en framtid att längta efter, inte att vara rädda för. Samtidigt som vi kan leva ett liv här och nu som har mening och känns värdefullt.

I vårt företag Bronner & Bronner Samhällsförbättring kombinerar vi kunskap om hållbar utveckling, förändringsprocesser, kultur och kommunikation för att åstadkomma verklig omställning. För att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Allt hänger ihop och vi människor måste lyssna på varandra, påverka varandra och förstå att vi kan utvecklas i frihet utan att skada oss själva eller andra. Planeten vi lever på har begränsade resurser. De delar vi med allt levande, nu och i framtiden. Därför måste vi göra något annorlunda. Det handlar om att kombinera affärsnytta och samhällsnytta, och att göra det inom ramarna för vad vi och planeten klarar av.

Vi har bestämt oss för att driva ett företag som bidrar med nya värden i ett större hållbarhetsperspektiv. Vi vet att vi alla hör samman, både med de andra som lever på planeten idag, men också med de som ska leva här i framtiden. Därför kan vi aldrig göra något för egen vinning som sker på andras bekostnad.  Inget vi gör ska leda till ökad belastning på samhälle och ekosystem, eller försämra andra människors hälsa eller frihet.

Framtiden har bara plats för hållbara affärsmodeller.
Utan hållbara affärsmodeller får människan ingen framtid.

Det är våra grundprinciper. Hur gör vi det i praktiken?

  1. Vi tar bara uppdrag av kunder som delar våra värderingar eller vill utvecklas i en liknande riktning.
  2. Vi delar resurser – vårt kontor är hemma och vi använder publika lokaler för möten.
  3. Vi använder teknik för att så ofta det går kunna mötas och arbeta på distans.
  4. När vi reser så är det främst med tåg och cykel, aldrig med flyg.
  5. Möten och utbildningar som vi är med och arrangerar ska vara jämställda och vegetariska.
  6. Vi arbetar lagom mycket eftersom livet är så mycket mer än jobb.
  7. Vi försöker påverka andra genom att dela med oss av kunskap, kontakter och nätverk.