Start

Isarna smälter, skogarna brinner, matjorden är på väg att ta slut, miljoner arter utrotas, vi har snart mer plast än fisk i haven, klyftorna i samhället växer och en miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel. Tiden när fokus låg helt på affärsutveckling och tillväxt är över. Ohejdad utveckling utan konsekvensanalys har satt oss i ett nödläge där mänsklighetens överlevnad på allvar är hotad. Nu måste all utveckling innebära verklig förbättring, inte bara förändring.

Därför har vi utvecklat en modell för hållbart entreprenörskap och hållbar idéutveckling. Därför arbetar vi med omvärldsbevakning, utbildning och delar kunskap med andra. Därför leder och producerar vi möten där olika perspektiv får plats och olika människor lyssnar på varandra. Därför är vi rådgivare åt beslutsfattare och entreprenörer.

Vi arbetar med idéutveckling som leder till samhällsförbättring genom att hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla idéer som skapare bredare och djupare personlig nytta, ekonomisk nytta, samhällsnytta och planetnytta. Så hjälper vi våra uppdragsgivare att bli framgångsrika, känna mening i det de gör, skapa verklig nytta för andra människor i samhället och bidra till uppfyllandet av FNs globala mål om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Vi arbetar med människor i företag, kommuner, föreningar, organisationer, studieförbund och nätverk. Våra uppdragsgivare förstår att deras idéer och utveckling är helt beroende av hur väl de hanterar hållbarhetsfrågorna och framtidens utmaningar. De är människor med drivkraft som skapar personlig nytta som samtidigt bidrar till samhällsnytta. Som utvecklar långsiktig ekonomisk nytta samtidigt som deras idéer skapar planetnytta.

Så ställer vi om och förbättrar samhället.

Vill du också förbättra?
Fint. Vi borde göra något tillsammans.