Rådgivning & strategi

Vi stöttar uppdragsgivare som vill utveckla och stärka sitt hållbarhetsarbete på olika sätt. Det kan handla om övergripande strategier för  hållbarhetsarbetet, med långsiktiga mål och konkreta åtgärder som en del av affärs- eller verksamhetsplanen. Det kan också handla om mer specifika strategier för t ex klimatarbete, jämställdhets- och inkluderingsfrågor och cirkulär ekonomi. Vi stöttar också företag som ser ett behov av att ifrågasätta gamla, och skapa helt nya affärsmodeller. Vi arbetar också gärna med att ta fram kommunikationsstrategier och påverkansarbete som syftar till att uppnå Agenda 2030.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att fatta kloka strategiska beslut – som både stärker den egna utvecklingen, och samtidigt bidrar till att vi når de globala hållbarhetsmålen. För att kunna skapa genomtänkta strategier krävs både skarpa analyser och goda rådgivare. Genom att vända på perspektiv, försöka tydliggöra konsekvenser av olika alternativ och vara ärlig med dessa kommer de strategiska besluten att bli bättre. Därför lägger vi mycket tid på att lyssna på beslutsfattare. Det är det bästa sättet för oss att vara kloka rådgivare.

Exempel på tjänster:

  • Hållbarhetsstrategier
  • Kommunikationsstrategier
  • Rådgivning för beslutsfattare, entreprenörer och ledare
  • Utveckling av mål och uppföljning