Samtal & mötesproduktion

Det är när människor möts på riktigt som viktiga saker händer. Just därför är goda samtal och möten oerhört viktiga för att åstadkomma förändring.

Vi älskar uppdrag som moderatorer, samtalsledare och att planera och genomföra workshops kring frågeställningar som handlar om en hållbar utveckling. Vi vet också att en av de viktigaste egenskaperna är att kunna lyssna, och det vägleder oss i allt vi gör. Vi modererar stora och små möten. Leder stora och små samtal. Producerar gärna hela konferensprogram. Det handlar om att hjälpa människor att mötas, genom att lyssna ordentligt.

Tillsammans har vi också stor erfarenhet av att dokumentera det som händer och skriva klarsynta rapporter och rekommendationer efter genomförda samtal och möten.

Exempel på tjänster:

  • Moderering
  • Ledning av möten och panelsamtal
  • Produktion av workshops
  • Produktion av hela konferenser
  • Påverkan i nätverk
  • Dokumentation av möten