Sara Bronner

Sara är miljöekonom och har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i både privat och offentlig sektor. Under många år har hon arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor hos företag som Coop, Toyota, IKEA och Vin&Sprit och även i Region Örebro Län. Det har framförallt handlat om analyser, förändringsprocesser, kommunikation och engagemangsskapande kring hållbarhetsfrågor.

Hon har också varit kommunalråd i Örebro kommun och haft en rad politiska uppdrag främst på samhällsbyggnadsområdet. Med erfarenhet av samhällsbyggande och företagande, och djupa kunskaper om hållbar utveckling kan hon leda och stötta i arbetet med att ställa om verksamheter i en hållbar riktning. I skärningspunkten där hårda fakta, mänskliga värderingar och affärs- eller verksamhetsnytta möts – det är där den verkliga förändringen kan ske.

Sara är en erfaren projektledare och rådgivare och en inspirerande föreläsare och utbildare. Här hittar du hennes fullständiga CV.