Sensationella fynd från plaståldern – en framtidsexpedition – videoklipp

I höst gör Örebro läns museum en stor satsning och åker ut till länets skolor med en spännande interaktiv utställning/ pedagogiskt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat och miljö.

Sammanfattande klipp om spelet och utställningen.

I spelet får eleverna nya möjligheter att reflektera kring historia, framtid och de frågor som spelet tar upp om hållbarhet, klimat och miljö. Hör läraren Jon Hammar reflektera över spelet och lärandet.

Jon Hammar, lärare

Eleverna får under de här timmarna både ny kunskap och nya perspektiv på saker de lärt sig tidigare. Hör eleven Linnéa berätta om sin upplevelse av spelet.

Linnéa, elev