Våra uppdragsgivare

Verkställande direktörer. Entreprenörer. Hållbarhetschefer. Politiker. Tjänstepersoner. Styrelseproffs. Nya företagare. Studenter. Beslutsfattare. Utredare. Byråkrater. Musikproducenter. Kulturtanter. Lärare. Gamla företagare. Och andra.

Vi arbetar med människor i företag, kommuner, föreningar, organisationer, studieförbund, byalag, omställningsgrupper och nätverk. De här människorna finns i alla samhällsutvecklingens sektorer – i det privata näringslivet, i den offentliga sektorn och i civilsamhället.

Våra uppdragsgivare är människor som förstår att deras idéer och utveckling är helt beroende av hur väl de hanterar hållbarhetsfrågorna och framtidens utmaningar. Med en personlig drivkraft där den egna nyttan går hand i hand med samhällsnyttan.

Så gör vi affärs- och verksamhetsutveckling till samhällsutveckling. Tillsammans.