Våra partners

Oftast jobbar vi i nära relationer med våra uppdragsgivare. Gärna i liten skala där kvalitet och långsiktiga resultat går före kvantitet och kortsiktig bekräftelse. Men, vi är aldrig ensamma. Nej, vi har flera olika partners vi arbetar med på olika sätt när det gör resultatet bättre. Så kan vi bredda och fördjupa vårt erbjudande, men också skapa viktiga relationer till andra människor som vill skapa hållbar samhällsförbättring.